K a n c e l a r i a r a d c y p r a w n e g o

M a g d a l e n a K u l i k
Kancelaria radcy prawnego

Magdalena Kulik

ul. Zielona 19,
84-120 Władysławowo

tel: +48 505 77 67 98
fax: +48 58 727 97 40

e-mail: kancelaria.kulik@wp.pl
www.kancelariakulik.pl

Kancelaria świadczy pomoc prawną na rzecz Klientów indywidualnych jak również kompleksową
obsługę prawną przedsiębiorców.

Priorytetem Kancelarii jest staranność i zaangażowanie w rozwiązywanie problemów Klientów przy
zachowaniu indywidualnego podejścia do każdej sprawy. W zakresie pomocy prawnej na rzecz osób
fizycznych Kancelaria specjalizuje się w prowadzeniu spraw rodzinnych, w szczególności w sprawach
rozwodowych, alimentacyjnych, ustalenia kontaktów z dziećmi czy podziału majątku pomiędzy byłymi
małżonkami.

Siedziba Kancelarii mieści się w Wejherowie. Niemniej istnieje możliwość umówienia spotkania również
poza siedzibą Kancelarii w miejscu dogodnym dla Klienta. Wykorzystywanie przez Kancelarię
nowoczesnych technologii, w tym poprzez dostępne środki porozumiewania się na odległość jak e-mail
czy fax pozwala szybko i skutecznie pomagać Klientom w ich siedzibie.


Założycielka Kancelarii radca prawny Magdalena Kulik zdobyła wykształcenie prawnicze na Wydziale
Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Tytuł radcy prawnego uzyskała po ukończeniu
aplikacji radcowskiej w OIRP w Koszalinie i wpisie na listę radców prawnych pod nr KO - 606/07 .                                                                                                                  Zapraszamy do współpracy!
O kancelarii